ερημώνω

και ερημώ (AM ἐρημῶ, -όω) [έρημος]
1. κάνω κάτι έρημο
2. (γενικά) αρπάζω, καταστρέφω, ρημάζω, λεηλατώ
3. μένω έρημος
νεοελλ.
(αμτβ.) μένω έρημος, ερημώνομαι, αδειάζω («ερήμωσαν οι χώρες», Βαλαωρ.)
μσν.-αρχ.
μέσ. ερημώνομαι
στερούμαι
αρχ.
1. αφήνω κενό, εγκαταλείπω κάτι («τὴν πόλιν ἐκλιπόντες καὶ ἐρημώσαντες», Θουκ.)
2. αποστερώ κάποιον από κάτι
3. απελευθερώνω, απαλλάσσω από κάποιον («Διός ἄλσος ἠρήμωσε λέοντος», Ευρ.)
4. απομονώνω κάποιον, αποχωρίζω από κάθε επικοινωνία
5. διατηρώ κάτι έρημο
6. παθ. φρ. «ἐρημωθέντος τοῡ ὁμίλου» — αφού απομακρύνθηκε, αποτραβήχθηκε από τον όμιλο (Ηρόδ.).

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ερημώνω — ερημώνω, ερήμωσα βλ. πίν. 3 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ερημώνω — [эримоно] р. опустошать, разорять …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ερημώνω — ερήμωσα, ερημώθηκα, ερημωμένος 1. μτβ., καταστρέφω τα πάντα σ έναν τόπο, ρημάζω: Ο τυφώνας ερήμωσε τον τόπο. 2. αμτβ., μένω, γίνομαι έρημος: Ερήμωσε η ύπαιθρος από την αστυφιλία …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • εξερημώνω — (AM ἐξερημῶ, όω) [ερημώνω] ερημώνω εντελώς, ρημάζω («πῶς ἄν οὖν μᾱλλον ἐξερημώσαιεν ἄνθρωποι οἶκον», Δημοσθ.) αρχ. 1. εξολοθρεύω, αφανίζω («ἡμᾱς τ ὀλέσθαι κἀξερημῶσαι γένος», Σοφ.) 2. (για στρατεύματα) εκκενώνω έναν τόπο, τόν αφήνω απροστάτευτο …   Dictionary of Greek

  • καταδηώ — καταδῃῶ και καταδηιῶ, όω (Α) λεηλατώ, ερημώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < κατ(α) * + δῃῶ «ερημώνω, λεηλατώ»] …   Dictionary of Greek

  • ρημώνω — Ν ερημώνω. [ΕΤΥΜΟΛ. < ερημώνω, με σίγηση τού αρκτικού άτονου ε (πρβλ. ρημάζω)] …   Dictionary of Greek

  • άγω — (Α ἄγω) 1. οδηγώ, φέρνω, κατευθύνω, διευθύνω στα αρχ. χρησιμοποιείται συνήθως για έμψυχα σε αντιδιαστολή προς το φέρω που χρησιμοποιείται για άψυχα με την ίδια σημασία και χρήση απαντά ήδη στη Μυκηναϊκή (απρμφ. a ke) 2. μεταβαίνω σε κάποιο τόπο,… …   Dictionary of Greek

  • ακέραιος — Ολόκληρος, πλήρης, ανέπαφος, σώος· ανόθευτος, άδολος, τίμιος. (Μαθημ.) Α. αριθμός. Οι α. θετικοί ή φυσικοί αριθμοί αποτελούν ένα από τα θεμέλια της μαθηματικής επιστήμης και πρέπει να θεωρούνται προμαθηματικές έννοιες που έχουν αποκτηθεί από… …   Dictionary of Greek

  • ανασκευάζω — (Α ἀνασκευάζω) [σκευάζω] 1. αναιρώ, ανατρέπω επιχειρήματα ή κατηγορία αρχ. Ι. ενεργ. 1. ετοιμάζω τις αποσκευές για αναχώρηση 2. απογυμνώνω, ερημώνω, καταστρέφω II. μέσ. 1. διαλύω το στρατόπεδο και αναχωρώ 2. διαλύομαι, χρεωκοπώ …   Dictionary of Greek

  • απόλλυμι — ἀπόλλυμι κ. ύω κ. ἀπόλλω (AM) [όλλυμι] Ι. 1. καταστρέφω, αχρηστεύω, ερημώνω 2. εξολοθρεύω, σκοτώνω 3. ενοχλώ μέχρι θανάτου, οδηγώ κάποιον σε αδιέξοδο με τα λόγια μου 4. διαφθείρω (γυναίκα) 5. χάνω II. ( μαι) 1. αφανίζομαι, καταστρέφομαι 2.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.